Comen Medical

Còn hàng
Comen CM300 ECG Machine Giảm
34%
(2)
908.57 599.66 (671.62 kèm thuế)
Screen Size 3 AC input voltage100 - 240 V
Còn hàng
CM1200B Comen 12 Channel ECG Machine Giảm
51%
(2)
1,998.86 988.80 (1,107.46 kèm thuế)
AC input voltage100-240 V PortsUSB , RS232,, Earthing
Còn hàng
Comen CM1200A 12 Channel ECG Machine Giảm
55%
(2)
3,452.57 1,553.66 (1,740.10 kèm thuế)
ColorWhite Screen Size 8.4 AC input voltage100-240 V
Còn hàng
Multipara Patient Monitor Giảm
27%
1,362.86 997.61 (1,117.32 kèm thuế)
Product Dimension (mm)320x170x280mm Product Weight5Kg ColorWhite
Còn hàng
7,632.03 (8,547.87 kèm thuế)
Screen Size 8.4
Còn hàng
Giảm
17%
1,726.29 1,427.57 (1,598.88 kèm thuế)
Screen Size 10 AC input voltage100 - 240 V
Còn hàng
1,556.95 (1,743.78 kèm thuế)
Screen Size 12, 15 AC input voltage100 - 240 V
Còn hàng
Fetal Monitor Giảm
6%
1,253.83 1,181.14 (1,322.88 kèm thuế)
Screen Size 5.7 PortsSupport External USB,SD Card
Còn hàng
Giảm
36%
127.20 81.77 (96.49 kèm thuế)
Còn hàng
2,198.04 (2,461.80 kèm thuế)
Product Weight4Kg ColorWhite AC input voltage100 - 240 V
Còn hàng
Giảm
34%
14,355.43 9,449.14 (10,583.04 kèm thuế)
Screen Size 8
Còn hàng
Liên hệ để biết giá
Screen Size 8.4
Còn hàng
Comen NC3 Vital Sign Monitor Giảm
39%
1,433.73 872.23 (976.90 kèm thuế)
Còn hàng
Comen Center Monitoring System  Star8800 Giảm
29%
1,272.00 908.57 (1,017.60 kèm thuế)
Comen Medical

Comen

ECG Channel
Machine Operation
Screen Size
Shipping
Price