Comen Medical

Còn hàng
Comen CM1200A 12 Channel ECG Machine Giảm
55%
(2)
$3,502.61 $1,576.17 ($1,765.31 kèm thuế)
ColorWhite Screen Size 8.4 AC input voltage100-240 V
Còn hàng
Comen CM300 ECG Machine Giảm
34%
(2)
$921.74 $608.35 ($681.35 kèm thuế)
Screen Size 3 AC input voltage100 - 240 V
Còn hàng
CM1200B Comen 12 Channel ECG Machine Giảm
51%
(2)
$2,027.83 $1,003.13 ($1,123.51 kèm thuế)
AC input voltage100-240 V PortsUSB , RS232,, Earthing
Còn hàng
$7,742.64 ($8,671.75 kèm thuế)
Screen Size 8.4
Còn hàng
Liên hệ để biết giá
Screen Size 8.4
Còn hàng
Giảm
17%
$1,751.30 $1,448.26 ($1,622.05 kèm thuế)
Screen Size 10 AC input voltage100 - 240 V
Còn hàng
$1,579.51 ($1,769.05 kèm thuế)
Screen Size 15, 12 AC input voltage100 - 240 V
Còn hàng
Comen Center Monitoring System  Star8800 Giảm
29%
$1,290.43 $921.74 ($1,032.35 kèm thuế)
Còn hàng
Giảm
36%
$129.04 $82.96 ($97.89 kèm thuế)
Còn hàng
Comen NC3 Vital Sign Monitor Giảm
39%
$1,454.50 $884.87 ($991.05 kèm thuế)
Còn hàng
Giảm
34%
$14,563.48 $9,586.09 ($10,736.42 kèm thuế)
Screen Size 8
Còn hàng
Fetal Monitor Giảm
6%
$1,272.00 $1,198.26 ($1,342.05 kèm thuế)
Screen Size 5.7 PortsSupport External USB,SD Card
Còn hàng
Multipara Patient Monitor Giảm
27%
$1,382.61 $1,012.07 ($1,133.52 kèm thuế)
Product Dimension (mm)320x170x280mm Product Weight5Kg ColorWhite
Còn hàng
$2,229.90 ($2,497.48 kèm thuế)
Product Weight4Kg ColorWhite AC input voltage100 - 240 V
Comen Medical

Comen

ECG Channel
Machine Operation
Screen Size
Shipping
Price