Comen Medical

Còn hàng
Liên hệ để biết giá
Screen Size 8.4
Còn hàng
Rs.108,986.40 (Rs.122,064.77 kèm thuế)
Screen Size 15, 12 AC input voltage100 - 240 V
Còn hàng
Rs.153,862.80 (Rs.172,326.34 kèm thuế)
Product Weight4Kg ColorWhite AC input voltage100 - 240 V
Còn hàng
Fetal Monitor Giảm
6%
Rs.87,768.00 Rs.82,680.00 (Rs.92,601.60 kèm thuế)
Screen Size 5.7 PortsSupport External USB,SD Card
Còn hàng
Rs.534,242.00 (Rs.598,351.04 kèm thuế)
Screen Size 8.4
Còn hàng
Giảm
17%
Rs.120,840.00 Rs.99,930.00 (Rs.111,921.60 kèm thuế)
Screen Size 10 AC input voltage100 - 240 V
Còn hàng
Multipara Patient Monitor Giảm
27%
Rs.95,400.00 Rs.69,832.80 (Rs.78,212.74 kèm thuế)
Product Dimension (mm)320x170x280mm Product Weight5Kg ColorWhite
Còn hàng
Comen Center Monitoring System  Star8800 Giảm
29%
Rs.89,040.00 Rs.63,600.00 (Rs.71,232.00 kèm thuế)
Còn hàng
Comen CM300 ECG Machine Giảm
34%
(2)
Rs.63,600.00 Rs.41,976.00 (Rs.47,013.12 kèm thuế)
Screen Size 3 AC input voltage100 - 240 V
Còn hàng
Giảm
34%
Rs.1,004,880.00 Rs.661,440.00 (Rs.740,812.80 kèm thuế)
Screen Size 8
Còn hàng
Giảm
36%
Rs.8,904.00 Rs.5,724.00 (Rs.6,754.32 kèm thuế)
Còn hàng
Comen NC3 Vital Sign Monitor Giảm
39%
Rs.100,360.80 Rs.61,056.00 (Rs.68,382.72 kèm thuế)
Còn hàng
CM1200B Comen 12 Channel ECG Machine Giảm
51%
(2)
Rs.139,920.00 Rs.69,216.00 (Rs.77,521.92 kèm thuế)
AC input voltage100-240 V PortsUSB , RS232,, Earthing
Còn hàng
Comen CM1200A 12 Channel ECG Machine Giảm
55%
(2)
Rs.241,680.00 Rs.108,756.00 (Rs.121,806.72 kèm thuế)
ColorWhite Screen Size 8.4 AC input voltage100-240 V
Comen Medical

Comen

ECG Channel
Machine Operation
Screen Size
Shipping
Price