Comen Medical

Còn hàng
Comen CM1200A 12 Channel ECG Machine Giảm
43%
(2)
$2,205.88 $1,250.00 (Kèm thuế)
ColorWhite Screen Size 8.4 AC input voltage100-240 V
Còn hàng
Giảm
34%
(2)
$882.35 $580.88 (Kèm thuế)
Screen Size 3 AC input voltage100 - 240 V
Còn hàng
Giảm
29%
(2)
$1,250.00 $882.35 (Kèm thuế)
AC input voltage100-240 V PortsUSB , RS232,, Earthing
Còn hàng
$7,856.50 (Kèm thuế)
Screen Size 8.4
Còn hàng
Liên hệ để biết giá
Screen Size 8.4
Còn hàng
Giảm
37%
Promotion
$1,990.31 $1,250.00 (Kèm thuế)
Screen Size 10 AC input voltage100 - 240 V
Còn hàng
$1,795.06 (Kèm thuế)
Screen Size 12, 15 AC input voltage100 - 240 V
Còn hàng
Comen Center Monitoring System  Star8800 Giảm
29%
$1,466.54 $1,047.53 (Kèm thuế)
Còn hàng
Giảm
36%
$146.65 $94.28 (Kèm thuế)
Còn hàng
Comen NC3 Vital Sign Monitor Giảm
39%
$1,653.00 $1,005.63 (Kèm thuế)
Còn hàng
Giảm
34%
$16,550.96 $10,894.31 (Kèm thuế)
Screen Size 8
Còn hàng
Fetal Monitor Giảm
28%
$1,564.71 $1,120.00 (Kèm thuế)
Screen Size 5.7 PortsSupport External USB,SD Card
Còn hàng
Giảm
40%
$1,397.06 $838.24 (Kèm thuế)
Product Dimension (mm)320x170x280mm Product Weight5Kg ColorWhite
Còn hàng
$2,534.22 (Kèm thuế)
Product Weight4Kg ColorWhite AC input voltage100 - 240 V
Comen Medical

Comen

ECG Channel
Machine Operation
Screen Size
Shipping
Price