Covid 19 Products

Còn hàng
Liên hệ để biết giá
Còn hàng
Liên hệ để biết giá
Còn hàng
Liên hệ để biết giá
Giảm
34%
Rs.540.00 Rs.354.00 (Rs.371.70 kèm thuế)
Hết hàng
Còn hàng
Liên hệ để biết giá
Còn hàng
Liên hệ để biết giá
Còn hàng
Liên hệ để biết giá
Còn hàng
BD-1200 STAGE FOGGER FOG SMOKE MACHINE 1200W (REMOTE CONTROLLER INCLUDED) Giảm
19%
Rs.8,500.00 Rs.6,900.00 (Rs.8,142.00 kèm thuế)
Còn hàng
BD-1500 FOGGER FOG SMOKE MACHINE 1500W Giảm
19%
Rs.11,000.00 Rs.8,900.00 (Rs.10,502.00 kèm thuế)
Còn hàng
Giảm
36%
(1)
Rs.69,960.00 Rs.45,000.00 (Rs.50,400.00 kèm thuế)
Screen Size 3.5 AC input voltage100 - 240V
Còn hàng
Liên hệ để biết giá
Còn hàng
Giảm
24%
Rs.12,500.00 Rs.9,500.00 (Rs.10,640.00 kèm thuế)
Còn hàng
Liên hệ để biết giá
Còn hàng
Giảm
42%
Rs.15,000.00 Rs.8,700.00 (Rs.9,744.00 kèm thuế)
Còn hàng
Giảm
42%
Rs.600.00 Rs.350.00 (Rs.392.00 kèm thuế)
Còn hàng
Giảm
42%
Rs.3,600.00 Rs.2,100.00 (Rs.2,478.00 kèm thuế)
Còn hàng
Giảm
53%
Rs.1,899.00 Rs.899.00 (Rs.943.95 kèm thuế)
Giảm
38%
Rs.840.00 Rs.524.00 (Rs.618.32 kèm thuế)
Hết hàng
Còn hàng
Disposable Ventilator ckt Giảm
40%
Rs.800.00 Rs.480.00 (Rs.537.60 kèm thuế)
Còn hàng
Liên hệ để biết giá
Giảm
22%
Rs.60,000.00 Rs.47,000.00 (Rs.52,640.00 kèm thuế)
Hết hàng
Còn hàng
Giảm
10%
Rs.110.00 Rs.99.00 (Rs.116.82 kèm thuế)
Còn hàng
Giảm
30%
Rs.500.00 Rs.350.00 (Rs.413.00 kèm thuế)
Còn hàng
Giảm
39%
Rs.360.00 Rs.220.00 (Rs.246.40 kèm thuế)

Đánh giá

Viết bình luận
Brand
Screen Size
Shipping
Price

.