ECG Machine

(3)
HS4398
Còn hàng
60,000.00 33,500.00
(Kèm thuế)
Screen Size 3 Inch AC input voltage100 - 240 V
(2)
HS4395
Còn hàng
85,000.00 60,000.00
(Kèm thuế)
AC input voltage100-240 V PortsUSB , RS232,, Earthing
(2)
HS4394
Còn hàng
150,000.00 85,000.00
(Kèm thuế)
ColorWhite Screen Size 8.4Inch AC input voltage100-240 V PortsUSB , RS232,, Earthing
(3)
HS4449
Còn hàng
60,000.00 54,900.00
(Kèm thuế)
Product Dimension (mm) 300mm x 260mm x 80 mm Product Weight2Kg Screen Size 4.3Inch AC input voltage100 - 240 V
(1)
HS1322
Còn hàng
212,750.00 145,950.00
(Kèm thuế)
Screen Size 6.5Inch AC input voltage110 - 240 V
ECG Machine RMS Vesta 101
Miễn phí vận chuyển
Giảm 34%
HS1110
Còn hàng
30,000.00 19,800.00
(Kèm thuế)
Six Channel ECG Machine , 600G CONTEC/NISCOMED
Miễn phí vận chuyển
Giảm 28%
HS1536
Còn hàng
69,000.00 49,500.00
(Kèm thuế)
BPL ECG Machine Cardiart 108 Digi
Miễn phí vận chuyển
Giảm 35%
HS4447
Còn hàng
30,000.00 19,500.00
(Kèm thuế)
AC input voltage110 - 120/220 - 240
Contec 3Channel ECG Machine, 300G
Giảm 37%
HS4310
Còn hàng
45,000.00 28,500.00
(Kèm thuế)
12 channel ECG Machine , Bionet Model Cardiocare
Giảm 37%
HS4392
Còn hàng
95,000.00 60,200.00
(Kèm thuế)
BPL ECG Machine, 8108 View
Giảm 30%
HS4448
Còn hàng
120,000.00 83,500.00
(Kèm thuế)
Screen Size 5.7Inch AC input voltage100-240 V
CONTEC 1200G, Twelve Channel ECG Machine
Miễn phí vận chuyển
Giảm 42%
HS1599
Còn hàng
95,000.00 55,000.00
(Kèm thuế)
AC input voltage100-240 V
CONTEC ECG100G Single Channel ECG EKG ECG EKG Machine with printer paper
Giảm 44%
HS4152
Còn hàng
45,000.00 25,000.00
(Kèm thuế)
BPL 9108D ECG Machine 12Channel
Giảm 15%
HS4648
Còn hàng
110,000.00 93,000.00
(Kèm thuế)
Product Weight4.2Kg Screen Size 7Inch AC input voltage100 - 240 V
Schiller 12 channel ECG Machine , AT-2 Plus
Miễn phí vận chuyển
Giảm 30%
HS1513
Còn hàng
150,000.00 105,000.00
(Kèm thuế)
BPL 6108 T SINGLE CHANNEL ECG MACHINE
Miễn phí vận chuyển
Giảm 26%
HS4444
Còn hàng
40,000.00 29,500.00
(Kèm thuế)
AC input voltage100 - 240V
Mac 2000 ECG Machine GE Healthcare
Miễn phí vận chuyển
Giảm 23%
HS1245
Còn hàng
256,435.00 196,944.00
(Kèm thuế)
Screen Size 7Inch AC input voltage100 - 240 V
RMS 3 channel ECG Machine, Vesta 301i
Miễn phí vận chuyển
Giảm 40%
HS1374
Còn hàng
55,000.00 33,000.00
(Kèm thuế)
Screen Size 3.5Inch AC input voltage110 - 220 V
BPL Cardiart GenX1 , Single Channel ECG Machine
Miễn phí vận chuyển
Giảm 30%
HS4446
Còn hàng
50,000.00 35,000.00
(Kèm thuế)
Product Dimension (mm) 300mm x 260mm x 80 mm Product Weight2Kg AC input voltage100 - 240 V
Contec 1200G Touch Portable ECG/EKG Machine
Miễn phí vận chuyển
Giảm 42%
HS5105
Còn hàng
95,000.00 55,000.00
(Kèm thuế)
HS4393
Còn hàng
159,000.00 145,000.00
(Kèm thuế)
Screen Size 7Inch
ECG Machine Schiller Cardiovit AT-1
Miễn phí vận chuyển
Giảm 41%
HS1111
Còn hàng
135,000.00 80,000.00
(Kèm thuế)
Screen Size 5Inch
HS4397
Còn hàng
Liên hệ để biết giá
Product Dimension (mm)216mm X 147mm X 61mm Screen Size 3.5Inch
ECG Machine GE Healthcare Mac 800
Miễn phí vận chuyển
Giảm 26%
HS1108
Còn hàng
185,203.00 136,423.00
(Kèm thuế)
Niscomed Three Channel ECG Machine with Touch Screen
Giảm 42%
HS1580
Hết hàng
64,109.00 37,339.00
(Kèm thuế)
Philips ECG machine TC10 , 3 Ch ECG Machine
Giảm 23%
HS5129
Còn hàng
150,000.00 115,000.00
(Kèm thuế)
Screen Size 7Inch AC input voltage100 - 240 V
Single Channel ECG Machine Nidek 701
Miễn phí vận chuyển
Giảm 24%
HS1532
Còn hàng
44,136.00 33,550.00
(Kèm thuế)
AC input voltage110 - 120/220 - 240
12 Ch ECG Machine , Bionet CardioTouch 3000 with
Miễn phí vận chuyển
Giảm 35%
HS37028
Còn hàng
120,000.00 78,000.00
(Kèm thuế)
Screen Size 4.3Inch AC input voltage100-240 V
Biocare 12 CH High End ECG Machine - iE12A
Giảm 37%
HS4627
Hết hàng
150,000.00 95,000.00
(Kèm thuế)
Colorwhite Screen Size 8.9Inch
3CH ECG Machine Concept Imaging ,D32A
Giảm 38%
HS4403
Hết hàng
69,960.00 43,452.00
(Kèm thuế)
Biocare 3-channel electrocardiograph ECG-3010 ECG Machine
Giảm 37%
HS59228
Còn hàng
50,000.00 31,500.00
(Kèm thuế)
Screen Size 3.8Inch AC input voltage100 - 240V
Edan SE1201 Twelve channel ECG Machine
Miễn phí vận chuyển
HS1118
Còn hàng
Liên hệ để biết giá
HS1793
Còn hàng
Liên hệ để biết giá
HS1786
Hết hàng
Liên hệ để biết giá
HS1814
Hết hàng
Liên hệ để biết giá
ColorWHITE AC input voltage100 - 240 V
CONTEC 90A TOUCH SCREEN COMPACT ECG MACHINE
Giảm 46%
HS4146
Hết hàng
65,000.00 35,000.00
HS1799
Hết hàng
Liên hệ để biết giá
Colorwhite AC input voltage100- 240 V
Technocare 3Channel ECG Machine, TM3E
Giảm 29%
HS4311
Hết hàng
45,000.00 32,000.00
(Kèm thuế)
HS1778
Hết hàng
Liên hệ để biết giá
Colorwhite AC input voltage100 - 240 V
Technocare Single Channel ECG Machine,TM1
Giảm 59%
HS4309
Còn hàng
54,706.00 22,510.00
(Kèm thuế)
HS1809
Hết hàng
Liên hệ để biết giá
ColorWHITE AC input voltage100 - 240V
HS1790
Hết hàng
Liên hệ để biết giá
ColorWHITE AC input voltage100 - 240 V
HS1803
Còn hàng
Liên hệ để biết giá
ColorWHITE AC input voltage100- 240 V
HS1782
Hết hàng
Liên hệ để biết giá
ColorWHITE AC input voltage100 - 240V
HS75191
Hết hàng
79,500.00
(Kèm thuế)
Biocare 8080 Resting Digital 12-channel ECG Machine
Giảm 14%
HS3124
Còn hàng
77,952.00 67,200.00
(Kèm thuế)
HS5841
Còn hàng
Liên hệ để biết giá
Vesta 12C
Giảm 11%
HS24322
Còn hàng
94,000.00 84,000.00
(Kèm thuế)
HS69121
Hết hàng
84,400.00 78,400.00
(Kèm thuế)
HS84024
Còn hàng
42,500.00 39,200.00
(Kèm thuế)
HS33477
Còn hàng
Liên hệ để biết giá
Product filters
Price

 – 

  • ‎₹0
  • ‎₹196944
Stock
Shipping
Brand
    Hiển thị tất cả (15)
ECG Channel
Machine Operation
Screen Size