Mới nhất

Còn hàng
Liên hệ để biết giá
Còn hàng
Liên hệ để biết giá
Còn hàng
Giảm
31%
(2)
$941.45 $649.28 (Kèm thuế)
AC input voltage100 - 240 V
Còn hàng
Liên hệ để biết giá
Còn hàng
Giảm
21%
$1,947.83 $1,542.03 (Kèm thuế)
Còn hàng
Liên hệ để biết giá
Còn hàng
Liên hệ để biết giá
Còn hàng
Liên hệ để biết giá
Còn hàng
Liên hệ để biết giá
Còn hàng
Liên hệ để biết giá
Còn hàng
Liên hệ để biết giá
Còn hàng
Liên hệ để biết giá
Còn hàng
Ligasure Small Jaw Tissue Fusion Instrument Giảm
18%
$1,006.38 $827.83 (Kèm thuế)
Còn hàng
Ligasure Maryland Jaw Tissue Fusion Instrument for Open Procedure Giảm
17%
$1,120.00 $925.22 (Kèm thuế)
Còn hàng
Ligasure Maryland Jaw Tissue Fusion Instrument Giảm
17%
$1,103.77 $917.10 (Kèm thuế)
Còn hàng
Ligasure Impact Tissue Fusion Instrument Giảm
16%
$1,087.54 $908.99 (Kèm thuế)
Còn hàng
Ligasure Dolphin Tip Tissue Fusion Instrument Giảm
18%
$746.67 $608.70 (Kèm thuế)
Còn hàng
Ligasure Curved Jaw Reusable Clamp Instrument Giảm
12%
$1,947.83 $1,712.46 (Kèm thuế)
Còn hàng
Ligasure Curved Jaw Disposable Electrode Instrument Giảm
33%
$470.72 $316.52 (Kèm thuế)
Còn hàng
Ligasure Blunt Tip Tissue Infusion Instrument Giảm
23%
$1,014.49 $779.13 (Kèm thuế)
Còn hàng
Ligasure Atlas Hand Switching Tissue Fusion Instrument Giảm
22%
$795.36 $616.81 (Kèm thuế)
Track Order