ფასდაკლებული

გაყიდვაშია
Bard 3D Max Mesh: Large, Left 4 X 6 დანაზოგი
39%
Rs.18,201.05 Rs.11,130.00 (Rs.12,465.60 დღგ-ს ჩათვლით)
გაყიდვაშია
Bard 3DMax Light Large Left Mesh 3 X 6.4( 10cmx16cm) დანაზოგი
26%
Rs.18,444.00 Rs.13,737.60 (Rs.15,386.11 დღგ-ს ჩათვლით)
გაყიდვაშია
Bard 3DMax Light Large Right Mesh 4x 6.4( 10cmx16cm) დანაზოგი
26%
Rs.18,444.00 Rs.13,737.60 (Rs.15,386.11 დღგ-ს ჩათვლით)
გაყიდვაშია
Bard Encore Breast Biopsy Probe-7G Vertical დანაზოგი
32%
Rs.31,800.00 Rs.21,624.00 (Rs.24,218.88 დღგ-ს ჩათვლით)
გაყიდვაშია
BARD GHIATAS BEADED BREAST LOCALIZATION (ColMed) დანაზოგი
34%
Rs.5,215.20 Rs.3,434.40 (Rs.3,846.53 დღგ-ს ჩათვლით)
Bard Magnum Disposable Core Biopsy Needles დანაზოგი
46%
Rs.5,762.16 Rs.3,116.40 (Rs.3,490.37 დღგ-ს ჩათვლით)
გაყიდვაშია
Bard Magnum Disposable Core Biopsy Needles 16GX13CM -MN1613 დანაზოგი
46%
Rs.4,500.00 Rs.2,450.00 (Rs.2,744.00 დღგ-ს ჩათვლით)
გაყიდვაშია
Bard Magnum Disposable Core Biopsy Needles დანაზოგი
55%
Rs.4,000.00 Rs.1,800.00 (Rs.2,016.00 დღგ-ს ჩათვლით)
გაყიდვაშია
Bard Magnum Disposable Core Biopsy Needles დანაზოგი
17%
Rs.4,388.40 Rs.3,625.20 (Rs.4,060.22 დღგ-ს ჩათვლით)
გაყიდვაშია
Bard Magnum Disposable Core Biopsy Needles დანაზოგი
17%
Rs.4,388.40 Rs.3,625.20 (Rs.4,060.22 დღგ-ს ჩათვლით)
გაყიდვაშია
Bard Magnum Disposable Core Biopsy Needles დანაზოგი
17%
Rs.3,154.56 Rs.2,607.60 (Rs.2,920.51 დღგ-ს ჩათვლით)
გაყიდვაშია
Bard Magnum Disposable Core Biopsy Needles დანაზოგი
22%
Rs.3,243.60 Rs.2,517.60 (Rs.2,819.71 დღგ-ს ჩათვლით)
გაყიდვაშია
Bard Magnum Disposable Core Biopsy Needles 14GX10CM -MN1410 დანაზოგი
18%
Rs.4,261.20 Rs.3,498.00 (Rs.3,917.76 დღგ-ს ჩათვლით)
გაყიდვაშია
Bard Magnum Disposable Core Biopsy Needles 14GX13CM -MN1413 დანაზოგი
18%
Rs.4,261.20 Rs.3,498.00 (Rs.3,917.76 დღგ-ს ჩათვლით)
გაყიდვაშია
Bard Magnum Disposable Core Biopsy Needles 14GX16CM -MN1416 დანაზოგი
18%
Rs.4,261.20 Rs.3,498.00 (Rs.3,917.76 დღგ-ს ჩათვლით)
გაყიდვაშია
Bard Magnum Disposable Core Biopsy Needles 16GX10CM -MN1610 დანაზოგი
18%
Rs.4,261.20 Rs.3,498.00 (Rs.3,917.76 დღგ-ს ჩათვლით)
გაყიდვაშია
Bard Magnum Reusable Core Biopsy Instrument 15GX22CM დანაზოგი
17%
Rs.254,400.00 Rs.211,788.00 (Rs.237,202.56 დღგ-ს ჩათვლით)
გაყიდვაშია
Bard Max-Core Disposable Biopsy Gun დანაზოგი
18%
Rs.3,052.80 Rs.2,517.60 (Rs.2,819.71 დღგ-ს ჩათვლით)
გაყიდვაშია
Bard Mesh Flat Sheet დანაზოგი
23%
Rs.1,068.48 Rs.826.80 (Rs.926.02 დღგ-ს ჩათვლით)
გაყიდვაშია
Bard Modified Kugel Patch 4" დანაზოგი
14%
Rs.12,592.80 Rs.10,812.00 (Rs.12,109.44 დღგ-ს ჩათვლით)
გაყიდვაშია
Bard Monopty Biopsy Gun დანაზოგი
18%
Rs.3,790.56 Rs.3,116.40 (Rs.3,490.37 დღგ-ს ჩათვლით)
Bard Powerloc Safety Infusion Set With Y-SITE დანაზოგი
35%
Rs.1,272.00 Rs.826.80 (Rs.926.02 დღგ-ს ჩათვლით)
გაყიდვაშია
დანაზოგი
25%
Rs.10,176.00 Rs.7,632.00 (Rs.8,547.84 დღგ-ს ჩათვლით)
გაყიდვაშია
Bard Statlock CV Plus Stabilization Device დანაზოგი
36%
Rs.699.60 Rs.445.20 (Rs.498.62 დღგ-ს ჩათვლით)