Σε έκπτωση

Έκπτωση
17%
Rs.7,504,800.00 Rs.6,232,800.00 (Rs.6,980,736.00 συμπ. Φορου)
Μη Διαθέσιμο
Σε Απόθεμα
Έκπτωση
23%
Rs.1,780,800.00 Rs.1,373,760.00 (Rs.1,538,611.20 συμπ. Φορου)
Σε Απόθεμα
Έκπτωση
14%
Rs.1,017,600.00 Rs.871,320.00 (Rs.975,878.40 συμπ. Φορου)
Σε Απόθεμα
Rs.534,242.00 (Rs.598,351.04 συμπ. Φορου)
Screen Size 8.4
Σε Απόθεμα
Έκπτωση
14%
Rs.826,800.00 Rs.712,320.00 (Rs.797,798.40 συμπ. Φορου)
Σε Απόθεμα
Έκπτωση
18%
Rs.852,240.00 Rs.699,600.00 (Rs.783,552.00 συμπ. Φορου)
Σε Απόθεμα
Έκπτωση
20%
Rs.826,800.00 Rs.661,440.00 (Rs.740,812.80 συμπ. Φορου)
Screen Size 5.7
Σε Απόθεμα
Έκπτωση
34%
Rs.1,004,880.00 Rs.661,440.00 (Rs.740,812.80 συμπ. Φορου)
Screen Size 8
Σε Απόθεμα
Έκπτωση
21%
Rs.840,000.00 Rs.660,000.00 (Rs.739,200.00 συμπ. Φορου)
Σε Απόθεμα
Έκπτωση
1%
Rs.639,561.60 Rs.633,201.60 (Rs.709,185.79 συμπ. Φορου)
Σε Απόθεμα
BPL  Defibrillators Relife 900 with AED, External Pacer, ECG, SpO2, NIBP and Recorder Έκπτωση
16%
Rs.725,040.00 Rs.610,560.00 (Rs.683,827.20 συμπ. Φορου)
Screen Size 7
Σε Απόθεμα
Έκπτωση
15%
(1)
Rs.699,600.00 Rs.592,141.20 (Rs.663,198.14 συμπ. Φορου)
Σε Απόθεμα
Έκπτωση
18%
Rs.720,000.00 Rs.588,000.00 (Rs.658,560.00 συμπ. Φορου)
Σε Απόθεμα
Έκπτωση
15%
Rs.540,000.00 Rs.460,000.00 (Rs.515,200.00 συμπ. Φορου)
Σε Απόθεμα
Έκπτωση
19%
Rs.660,000.00 Rs.535,200.00 (Rs.599,424.00 συμπ. Φορου)
Σε Απόθεμα
Έκπτωση
24%
Rs.699,600.00 Rs.534,240.00 (Rs.598,348.80 συμπ. Φορου)
Σε Απόθεμα
Έκπτωση
21%
Rs.633,964.80 Rs.502,948.80 (Rs.563,302.66 συμπ. Φορου)
Σε Απόθεμα
Έκπτωση
18%
Rs.610,560.00 Rs.500,048.64 (Rs.560,054.48 συμπ. Φορου)
Σε Απόθεμα
Abbott i-STAT 300 Handheld ABG Blood Analyzer Έκπτωση
5%
Rs.490,000.00 Rs.467,000.00 (Rs.523,040.00 συμπ. Φορου)
Σε Απόθεμα
Excelsior Anaesthesia Workstation Έκπτωση
21%
Rs.400,000.00 Rs.315,000.00 (Rs.352,800.00 συμπ. Φορου)
Σε Απόθεμα
OPTI CCA Blood Gas Analyzer Machine Έκπτωση
6%
Rs.419,760.00 Rs.394,320.00 (Rs.441,638.40 συμπ. Φορου)
Σε Απόθεμα
Έκπτωση
21%
Rs.477,000.00 Rs.375,240.00 (Rs.420,268.80 συμπ. Φορου)
Σε Απόθεμα
Premium wheelchair KP 31T BLAZER Έκπτωση
19%
Rs.455,376.00 Rs.368,880.00 (Rs.435,278.40 συμπ. Φορου)
Σε Απόθεμα
Έκπτωση
28%
Rs.508,800.00 Rs.368,880.00 (Rs.413,145.60 συμπ. Φορου)