حراج

موجود
تخفیف
23%
$28,905.74 $22,298.71 (با مالیات)
موجود
تخفیف
14%
$16,517.57 $14,143.17 (با مالیات)
موجود
تخفیف
9%
$13,768.12 $12,536.23 (با مالیات)
Screen Size 5.7
موجود
$7,742.64 (با مالیات)
Screen Size 8.4
موجود
تخفیف
14%
$13,420.52 $11,562.30 (با مالیات)
موجود
تخفیف
18%
$13,833.46 $11,355.83 (با مالیات)
موجود
تخفیف
34%
$16,311.10 $10,736.42 (با مالیات)
Screen Size 8
موجود
تخفیف
21%
$13,634.78 $10,713.04 (با مالیات)
موجود
تخفیف
1%
$10,381.30 $10,278.06 (با مالیات)
موجود
BPL Defibrillators Relife 900 with AED, External Pacer, ECG, SpO2, NIBP and Recorder تخفیف
16%
$11,768.77 $9,910.54 (با مالیات)
Screen Size 7
موجود
تخفیف
15%
(1)
$11,355.83 $9,611.57 (با مالیات)
موجود
تخفیف
18%
$11,686.96 $9,544.35 (با مالیات)
موجود
تخفیف
19%
$10,713.04 $8,687.30 (با مالیات)
موجود
تخفیف
24%
$11,355.83 $8,671.72 (با مالیات)
موجود
تخفیف
21%
$10,290.45 $8,163.81 (با مالیات)
موجود
تخفیف
18%
$9,910.54 $8,116.74 (با مالیات)
موجود
OPTI CCA Blood Gas Analyzer Machine تخفیف
6%
$6,813.50 $6,400.56 (با مالیات)
موجود
تخفیف
21%
$7,742.61 $6,090.85 (با مالیات)
موجود
Premium wheelchair KP 31T BLAZER تخفیف
19%
$7,391.61 $5,987.62 (با مالیات)
موجود
تخفیف
27%
$8,258.78 $5,987.62 (با مالیات)
موجود
Bubble CPAP Machine (Restohealth-01) تخفیف
14%
$6,359.26 $5,450.80 (با مالیات)
موجود
تخفیف
12%
$6,090.85 $5,368.21 (با مالیات)
Product Dimension (mm)238 x 153 x 310 Product Weight3.65Kg Colorsilver
Track Order