Objekt markerade med etiketten 'BPL Multipara Monitor Ultima Prime with IBP, EtCO2 Side Stream':