ელემენტები მონიშნული თეგით "Doctroid HAND HELD PULSE OXIMETER 410-B (Inbuilt Rechargable Battery)":

ინფორმაცია ვერ მოიძებნა