Mục được đánh dấu với thẻ "ECG":

Sản phẩm

Còn hàng
CM1200B Comen 12 Channel ECG Machine Giảm
51%
(2)
$2,027.83 $1,003.13 ($1,123.51 kèm thuế)
AC input voltage100-240 V PortsUSB , RS232,, Earthing
Còn hàng
Comen CM300 ECG Machine Giảm
34%
(2)
$921.74 $608.35 ($681.35 kèm thuế)
Screen Size 3 AC input voltage100 - 240 V
Còn hàng
Comen CM1200A 12 Channel ECG Machine Giảm
55%
(2)
$3,502.61 $1,576.17 ($1,765.31 kèm thuế)
ColorWhite Screen Size 8.4 AC input voltage100-240 V