Mục được đánh dấu với thẻ "ECG":

Sản phẩm

Còn hàng
CM1200B Comen 12 Channel ECG Machine Giảm
51%
(2)
$2,271.17 $1,123.51 (Kèm thuế)
AC input voltage100-240 V PortsUSB , RS232,, Earthing
Còn hàng
Comen CM300 ECG Machine Giảm
26%
(2)
$921.74 $681.35 (Kèm thuế)
Screen Size 3 AC input voltage100 - 240 V
Còn hàng
Comen CM1200A 12 Channel ECG Machine Giảm
50%
(2)
$3,502.61 $1,765.32 (Kèm thuế)
ColorWhite Screen Size 8.4 AC input voltage100-240 V