Mục được đánh dấu với thẻ "ECG Machine":

Sản phẩm

Còn hàng
Cardio7 Bionet 12 Channel ECG Machine Giảm
20%
Rs.159,000.00 Rs.126,934.80 (Rs.142,166.98 kèm thuế)
Screen Size 7
Còn hàng
Comen CM1200A 12 Channel ECG Machine Giảm
55%
(2)
Rs.241,680.00 Rs.108,756.00 (Rs.121,806.72 kèm thuế)
ColorWhite Screen Size 8.4 AC input voltage100-240 V
Còn hàng
Giảm
24%
Rs.29,998.80 Rs.22,798.80 (Rs.25,534.66 kèm thuế)
Còn hàng
Comen CM300 ECG Machine Giảm
34%
(2)
Rs.63,600.00 Rs.41,976.00 (Rs.47,013.12 kèm thuế)
Screen Size 3 AC input voltage100 - 240 V
On backorder
Giảm
36%
Rs.69,960.00 Rs.44,865.60 (Rs.50,249.47 kèm thuế)
Screen Size 3.5
BPL 3 channel ECG Machine Cardiart 7108  Giảm
46%
Rs.69,960.00 Rs.37,905.60 (Rs.42,454.27 kèm thuế)
Hết hàng
Còn hàng
Giảm
50%
(2)
Rs.101,760.00 Rs.50,400.00 (Rs.56,448.00 kèm thuế)
Product Dimension (mm) 300mm x 260mm x 80 mm Product Weight2Kg Screen Size 4.3
Còn hàng
BPL 6108 T Giảm
51%
Rs.57,240.00 Rs.28,207.20 (Rs.31,592.06 kèm thuế)
AC input voltage100 - 240V
Còn hàng
Giảm
44%
Rs.63,600.00 Rs.35,870.40 (Rs.40,174.85 kèm thuế)
Product Dimension (mm) 300mm x 260mm x 80 mm Product Weight2Kg AC input voltage100 - 240 V
Còn hàng
BPLCardiart 108 Digi Giảm
31%
Rs.31,800.00 Rs.22,005.60 (Rs.24,646.27 kèm thuế)
AC input voltage110 - 120/220 - 240
Còn hàng
Liên hệ để biết giá
Product Dimension (mm)216mm X 147mm X 61mm
Còn hàng
CM1200B Comen 12 Channel ECG Machine Giảm
51%
(2)
Rs.139,920.00 Rs.69,216.00 (Rs.77,521.92 kèm thuế)
AC input voltage100-240 V PortsUSB , RS232,, Earthing
Còn hàng
Giảm
38%
Rs.120,840.00 Rs.75,100.80 (Rs.84,112.90 kèm thuế)
Còn hàng
ECG Machine GE Healthcare Mac 800 Giảm
26%
Rs.165,360.00 Rs.121,806.00 (Rs.136,422.72 kèm thuế)
Còn hàng
ECG Machine RMS Vesta 101 Giảm
43%
Rs.44,520.00 Rs.25,386.00 (Rs.28,432.32 kèm thuế)
Còn hàng
ECG Giảm
21%
Rs.120,840.00 Rs.95,400.00 (Rs.106,848.00 kèm thuế)
Screen Size 5
Còn hàng
Liên hệ để biết giá
Còn hàng
Mac 2000 ECG Machine GE Healthcare Giảm
23%
Rs.228,960.00 Rs.175,843.20 (Rs.196,944.38 kèm thuế)
Screen Size 7 AC input voltage100 - 240 V
Còn hàng
Three Channel ECG Machine with Touch Screen Giảm
42%
Rs.57,240.00 Rs.33,338.40 (Rs.37,339.01 kèm thuế)
Còn hàng
Philips MC20  , Top 12 channel ECG Machine Giảm
22%
Rs.241,680.00 Rs.188,665.20 (Rs.211,305.02 kèm thuế)
Còn hàng
RMS Vesta 301i , 3 channel ECG Machine Giảm
37%
Rs.69,960.00 Rs.44,236.80 (Rs.49,545.22 kèm thuế)
Screen Size 3.5 AC input voltage110 - 220 V
Còn hàng
Giảm
28%
Rs.48,336.00 Rs.34,630.80 (Rs.38,786.50 kèm thuế)
AC input voltage110 - 120/220 - 240
Còn hàng
Six Channel ECG Machine , 600G CONTEC/NISCOMED Giảm
45%
Rs.108,120.00 Rs.58,982.40 (Rs.66,060.29 kèm thuế)

Trang