Objekt markerade med etiketten 'G1B Handheld Pulse Oximeter':