موارد مشخص شده با برچسب"Multipara":

محصولات

موجود
Contec CMS8000 Patient Monitor تخفیف
58%
Rs.89,040.00 Rs.37,233.60 (Rs.41,701.63 شامل مالیات)
Screen Size 12.1 AC input voltage100 - 240 V
موجود
برای قیمت با ما تماس بگیرید
Screen Size 12 AC input voltage100 - 240 V
موجود
Aqua12 تخفیف
53%
Rs.76,320.00 Rs.36,252.00 (Rs.40,602.24 شامل مالیات)
موجود
Niscomed auqa8 تخفیف
52%
Rs.63,600.00 Rs.30,528.00 (Rs.34,191.36 شامل مالیات)
technocare Monitor تخفیف
35%
Rs.50,000.00 Rs.32,500.00 (Rs.36,400.00 شامل مالیات)
Screen Size 12.1 AC input voltage100 - 240 V