Mục được đánh dấu với thẻ "Multipara":

Sản phẩm

Còn hàng
Contec CMS8000 Patient Monitor Giảm
58%
Rs.89,040.00 Rs.37,233.60 (Rs.41,701.63 kèm thuế)
Screen Size 12.1 AC input voltage100 - 240 V
Còn hàng
Liên hệ để biết giá
Screen Size 12 AC input voltage100 - 240 V
Còn hàng
Aqua12 Giảm
53%
Rs.76,320.00 Rs.36,252.00 (Rs.40,602.24 kèm thuế)
Còn hàng
Niscomed auqa8 Giảm
52%
Rs.63,600.00 Rs.30,528.00 (Rs.34,191.36 kèm thuế)
technocare Monitor Giảm
53%
Rs.50,000.00 Rs.23,500.00 (Rs.26,320.00 kèm thuế)
Screen Size 12.1 AC input voltage100 - 240 V