موارد مشخص شده با برچسب"Patient Monitor":

محصولات

موجود
BPL Multipara Monitor Elite View EV100 Touch تخفیف
19%
Rs.235,320.00 Rs.190,800.00 (Rs.213,696.00 شامل مالیات)
Screen Size 12
موجود
BPL Multipara Monitor Elite View EV8 تخفیف
16%
Rs.67,000.00 Rs.56,400.00 (Rs.63,168.00 شامل مالیات)
Screen Size 8 AC input voltage100 - 240 V
موجود
BPL Multipara Monitor Excello Advance تخفیف
25%
Rs.152,640.00 Rs.114,480.00 (Rs.128,217.60 شامل مالیات)
Screen Size 10 AC input voltage100 - 240 V
موجود
برای قیمت با ما تماس بگیرید
Screen Size 10
موجود
BPL Multipara Monitor Excello D تخفیف
24%
Rs.113,208.00 Rs.85,860.00 (Rs.96,163.20 شامل مالیات)
Screen Size 10 AC input voltage100 - 240 V
موجود
برای قیمت با ما تماس بگیرید
Screen Size 10 AC input voltage100 - 240 V
موجود
برای قیمت با ما تماس بگیرید
Screen Size 10 AC input voltage100 - 240 V
موجود
برای قیمت با ما تماس بگیرید
Screen Size 10 AC input voltage100 - 240 V
موجود
BPL Multipara Monitor Excello with Masimo SpO2 تخفیف
26%
Rs.159,000.00 Rs.117,214.80 (Rs.131,280.58 شامل مالیات)
Screen Size 10 AC input voltage100 - 240 V
موجود
برای قیمت با ما تماس بگیرید
Screen Size 10 AC input voltage100 - 240 V
موجود
BPL Multipara Monitor Neo Sign N8 Touch تخفیف
15%
Rs.248,040.00 Rs.211,152.00 (Rs.236,490.24 شامل مالیات)
Screen Size 8 AC input voltage100 - 240 V
موجود
BPL Multipara Monitor Ultima Prime تخفیف
28%
Rs.162,358.08 Rs.117,201.60 (Rs.131,265.79 شامل مالیات)
Screen Size 12.1 AC input voltage100 - 240 V
موجود
برای قیمت با ما تماس بگیرید
Screen Size 12.1 AC input voltage100 - 240V
موجود
BPL Multipara Monitor Ultima Prime with  Masimo SpO2 تخفیف
21%
Rs.146,407.20 Rs.115,942.80 (Rs.129,855.94 شامل مالیات)
Screen Size 12.1 AC input voltage100 - 240 V
موجود
برای قیمت با ما تماس بگیرید
Screen Size 12.1 AC input voltage100 - 240 V
موجود
BPL Multipara Monitor Ultima Prime with Digital SpO2 تخفیف
18%
Rs.108,120.00 Rs.89,040.00 (Rs.99,724.80 شامل مالیات)
Screen Size 12.1 AC input voltage100 - 240 V
موجود
برای قیمت با ما تماس بگیرید
Screen Size 12.1 AC input voltage100- 240 V
موجود
برای قیمت با ما تماس بگیرید
Screen Size 12.1 AC input voltage100 - 240 V
موجود
BPL Multipara Monitor Ultima Prime with Digital SpO2, IBP تخفیف
36%
Rs.190,800.00 Rs.121,348.80 (Rs.135,910.66 شامل مالیات)
Screen Size 12.1 AC input voltage100 - 240 V
موجود
برای قیمت با ما تماس بگیرید
Screen Size 12.1 AC input voltage100 - 240 V
موجود
برای قیمت با ما تماس بگیرید
Screen Size 12.1 AC input voltage100 - 240V
موجود
برای قیمت با ما تماس بگیرید
موجود
Two Para, Vital Sign Monitor تخفیف
15%
Rs.36,240.00 Rs.30,880.80 (Rs.34,586.50 شامل مالیات)
موجود
Medsun MD5100 Vital Sign Cardiac Monitor تخفیف
32%
Rs.38,160.00 Rs.26,000.00 (Rs.29,120.00 شامل مالیات)

صفحات