Mục được đánh dấu với thẻ "Patient Monitor":

Sản phẩm

Còn hàng
BPL Multipara Monitor Elite View EV100 Touch Giảm
19%
Rs.235,320.00 Rs.190,800.00 (Rs.213,696.00 kèm thuế)
Screen Size 12
Còn hàng
BPL Multipara Monitor Elite View EV8 Giảm
16%
Rs.67,000.00 Rs.56,400.00 (Rs.63,168.00 kèm thuế)
Screen Size 8 AC input voltage100 - 240 V
Còn hàng
BPL Multipara Monitor Excello Advance Giảm
25%
Rs.152,640.00 Rs.114,480.00 (Rs.128,217.60 kèm thuế)
Screen Size 10 AC input voltage100 - 240 V
Còn hàng
Liên hệ để biết giá
Screen Size 10
Còn hàng
BPL Multipara Monitor Excello D Giảm
24%
Rs.113,208.00 Rs.85,860.00 (Rs.96,163.20 kèm thuế)
Screen Size 10 AC input voltage100 - 240 V
Còn hàng
Liên hệ để biết giá
Screen Size 10 AC input voltage100 - 240 V
Còn hàng
Liên hệ để biết giá
Screen Size 10 AC input voltage100 - 240 V
Còn hàng
Liên hệ để biết giá
Screen Size 10 AC input voltage100 - 240 V
Còn hàng
BPL Multipara Monitor Excello with Masimo SpO2 Giảm
26%
Rs.159,000.00 Rs.117,214.80 (Rs.131,280.58 kèm thuế)
Screen Size 10 AC input voltage100 - 240 V
Còn hàng
Liên hệ để biết giá
Screen Size 10 AC input voltage100 - 240 V
Còn hàng
BPL Multipara Monitor Neo Sign N8 Touch Giảm
15%
Rs.248,040.00 Rs.211,152.00 (Rs.236,490.24 kèm thuế)
Screen Size 8 AC input voltage100 - 240 V
Còn hàng
BPL Multipara Monitor Ultima Prime Giảm
28%
Rs.162,358.08 Rs.117,201.60 (Rs.131,265.79 kèm thuế)
Screen Size 12.1 AC input voltage100 - 240 V
Còn hàng
Liên hệ để biết giá
Screen Size 12.1 AC input voltage100 - 240V
Còn hàng
BPL Multipara Monitor Ultima Prime with  Masimo SpO2 Giảm
21%
Rs.146,407.20 Rs.115,942.80 (Rs.129,855.94 kèm thuế)
Screen Size 12.1 AC input voltage100 - 240 V
Còn hàng
Liên hệ để biết giá
Screen Size 12.1 AC input voltage100 - 240 V
Còn hàng
BPL Multipara Monitor Ultima Prime with Digital SpO2 Giảm
18%
Rs.108,120.00 Rs.89,040.00 (Rs.99,724.80 kèm thuế)
Screen Size 12.1 AC input voltage100 - 240 V
Còn hàng
Liên hệ để biết giá
Screen Size 12.1 AC input voltage100- 240 V
Còn hàng
Liên hệ để biết giá
Screen Size 12.1 AC input voltage100 - 240 V
Còn hàng
BPL Multipara Monitor Ultima Prime with Digital SpO2, IBP Giảm
36%
Rs.190,800.00 Rs.121,348.80 (Rs.135,910.66 kèm thuế)
Screen Size 12.1 AC input voltage100 - 240 V
Còn hàng
Liên hệ để biết giá
Screen Size 12.1 AC input voltage100 - 240 V
Còn hàng
Liên hệ để biết giá
Screen Size 12.1 AC input voltage100 - 240V
Còn hàng
Two Para, Vital Sign Monitor Giảm
15%
Rs.36,240.00 Rs.30,880.80 (Rs.34,586.50 kèm thuế)
Còn hàng
Medsun MD5100 Vital Sign Cardiac Monitor Giảm
32%
Rs.38,160.00 Rs.26,000.00 (Rs.29,120.00 kèm thuế)

Trang