موارد مشخص شده با برچسب"Syringe Pump":

محصولات

موجود
B Braun Syringe Pump Infuser space تخفیف
4%
$1,198.26 $1,152.09 ($1,290.34 شامل مالیات)
AC input voltage100-240 V
موجود
BPL Syringe Pump - ACURA S1 تخفیف
14%
$571.48 $494.05 ($553.34 شامل مالیات)
Screen Size 2.8 AC input voltage100 - 240 V
موجود
Fresenius Kabi Syringe Pump تخفیف
13%
$553.04 $483.13 ($541.11 شامل مالیات)
AC input voltage100 - 240V
موجود
Fresenius Syringe Pump , Injectomat Agilia تخفیف
34%
$855.07 $565.22 ($633.04 شامل مالیات)
AC input voltage100 - 240V
موجود
Graseby™ 2000 Syringe Pump تخفیف
3%
$553.04 $538.87 ($603.53 شامل مالیات)
AC input voltage220 - 230 V
موجود
Graseby™ 2100 Syringe Pump تخفیف
2%
$645.22 $631.79 ($707.61 شامل مالیات)
AC input voltage110 - 120/220 - 240
موجود
برای قیمت با ما تماس بگیرید
Screen Size 3.5 AC input voltage100 - 240 V
موجود
SIMTEK Syringe Pump , Infutek 405 تخفیف
9%
$516.17 $469.57 ($525.91 شامل مالیات)
AC input voltage100-240 V
موجود
تخفیف
16%
$645.22 $538.92 ($603.59 شامل مالیات)
موجود
$501.76 ($561.97 شامل مالیات)
AC input voltage100-240 V
موجود
Syringe Infusion Pump , Plenumtech Zeta تخفیف
44%
$829.57 $464.59 ($520.34 شامل مالیات)
AC input voltage100 - 240V
موجود
برای قیمت با ما تماس بگیرید
Screen Size 4.3 AC input voltage110 - 240 V PortsCom Port, USB Port (optional)
موجود
تخفیف
11%
$460.87 $408.83 ($457.89 شامل مالیات)
موجود
تخفیف
23%
$553.04 $427.43 ($478.72 شامل مالیات)

صفحات