Mục được đánh dấu với thẻ "Syringe Pump":

Sản phẩm

Còn hàng
B Braun Syringe Pump Infuser space Giảm
4%
Rs.82,680.00 Rs.79,494.00 (Rs.89,033.28 kèm thuế)
AC input voltage100-240 V
Còn hàng
BPL Syringe Pump - ACURA S1 Giảm
14%
Rs.39,432.00 Rs.34,089.60 (Rs.38,180.35 kèm thuế)
Screen Size 2.8 AC input voltage100 - 240 V
Còn hàng
Fresenius Kabi Syringe Pump Giảm
13%
Rs.38,160.00 Rs.33,336.00 (Rs.37,336.32 kèm thuế)
AC input voltage100 - 240V
Còn hàng
Fresenius Syringe Pump , Injectomat Agilia Giảm
34%
Rs.59,000.00 Rs.39,000.00 (Rs.43,680.00 kèm thuế)
AC input voltage100 - 240V
Còn hàng
Graseby™ 2000 Syringe Pump Giảm
3%
Rs.38,160.00 Rs.37,182.00 (Rs.41,643.84 kèm thuế)
AC input voltage220 - 230 V
Còn hàng
Graseby™ 2100 Syringe Pump Giảm
2%
Rs.44,520.00 Rs.43,593.60 (Rs.48,824.83 kèm thuế)
AC input voltage110 - 120/220 - 240
Còn hàng
Liên hệ để biết giá
Screen Size 3.5 AC input voltage100 - 240 V
Còn hàng
SIMTEK Syringe Pump , Infutek 405 Giảm
9%
Rs.35,616.00 Rs.32,400.00 (Rs.36,288.00 kèm thuế)
AC input voltage100-240 V
Còn hàng
Giảm
16%
Rs.44,520.00 Rs.37,185.60 (Rs.41,647.87 kèm thuế)
Còn hàng
Rs.34,621.20 (Rs.38,775.74 kèm thuế)
AC input voltage100-240 V
Còn hàng
Syringe Infusion Pump , Plenumtech Zeta Giảm
44%
Rs.57,240.00 Rs.32,056.80 (Rs.35,903.62 kèm thuế)
AC input voltage100 - 240V
Còn hàng
Liên hệ để biết giá
Screen Size 4.3 AC input voltage110 - 240 V PortsCom Port, USB Port (optional)
Còn hàng
Giảm
11%
Rs.31,800.00 Rs.28,209.60 (Rs.31,594.75 kèm thuế)
Còn hàng
Giảm
23%
Rs.38,160.00 Rs.29,492.40 (Rs.33,031.49 kèm thuế)

Trang