Mục được đánh dấu với thẻ "fetal monitor":

Sản phẩm

Còn hàng
Fetal Monitor , Bistos  BT 350 Giảm
18%
Rs.82,680.00 Rs.67,416.00 (Rs.75,505.92 kèm thuế)
Screen Size 7 AC input voltage100 - 240 V
Còn hàng
Fetal monitor F 80 Giảm
30%
Rs.139,920.00 Rs.97,310.40 (Rs.108,987.65 kèm thuế)
Product Dimension (mm)383*383*124 Product Weight4Kg Optional Items / ParametersTWIN FHR, Fetal Simulator, Touch Screen
Còn hàng
nidek fetal monitor Giảm
28%
Rs.129,744.00 Rs.93,237.60 (Rs.104,426.11 kèm thuế)
Screen Size 12.1 AC input voltage100 - 240 V

Trang