Mục được đánh dấu với thẻ "fetal monitor":

Sản phẩm

Còn hàng
Fetal Monitor , Bistos BT 350 Giảm
18%
$1,342.05 $1,094.29 (Kèm thuế)
Screen Size 7 AC input voltage100 - 240 V
Còn hàng
Fetal monitor F 80 Giảm
30%
$2,271.17 $1,579.52 (Kèm thuế)
Product Dimension (mm)383*383*124 Product Weight4Kg Optional Items / ParametersTWIN FHR, Fetal Simulator, Touch Screen
Còn hàng
nidek fetal monitor Giảm
28%
$2,105.99 $1,513.43 (Kèm thuế)
Screen Size 12.1 AC input voltage100 - 240 V

Trang