Mục được đánh dấu với thẻ "vital sign monitor":

Sản phẩm

Còn hàng
Liên hệ để biết giá
Colorwhite
Còn hàng
Giảm
51%
Rs.50,880.00 Rs.24,804.00 (Rs.27,780.48 kèm thuế)
Screen Size 8.4
Còn hàng
Giảm
19%
Rs.38,160.00 Rs.30,774.00 (Rs.34,466.88 kèm thuế)