ICU Ventilator

Còn hàng
Liên hệ để biết giá
Còn hàng
Giảm
34%
Rs.1,004,880.00 Rs.661,440.00 (Rs.740,812.80 kèm thuế)
Screen Size 8
Còn hàng
Liên hệ để biết giá
Còn hàng
(3)
Liên hệ để biết giá
Screen Size 8 AC input voltage100 - 240 V
Còn hàng
Rs.763,200.00 (Rs.854,784.00 kèm thuế)
Còn hàng
Rs.775,920.00 (Rs.869,030.40 kèm thuế)
Còn hàng
Liên hệ để biết giá
Screen Size 7
Còn hàng
Liên hệ để biết giá
Screen Size 15
Còn hàng
Liên hệ để biết giá
Còn hàng
Liên hệ để biết giá
AC input voltage110 - 120/220 - 240
Còn hàng
Liên hệ để biết giá
Còn hàng
Liên hệ để biết giá
Còn hàng
Liên hệ để biết giá
Còn hàng
Giảm
18%
Rs.852,240.00 Rs.699,600.00 (Rs.783,552.00 kèm thuế)
Còn hàng
Medisys Neocare Neonatal Ventilator Giảm
12%
Rs.520,000.00 Rs.460,000.00 (Rs.515,200.00 kèm thuế)
Liên hệ để biết giá
Hết hàng
Còn hàng
Liên hệ để biết giá
Còn hàng
Liên hệ để biết giá
Còn hàng
Liên hệ để biết giá
Còn hàng
Liên hệ để biết giá
Còn hàng
Liên hệ để biết giá
Còn hàng
Liên hệ để biết giá
Còn hàng
Liên hệ để biết giá
Còn hàng
Liên hệ để biết giá
Brand
Screen Size
Shipping
Price

.